Servis

Náš tím je zložený zo špecializovaných technikov, profesionálne vyškolených a kvalifikovaných na servis, opravy alebo výmenu akéhokoľvek lodného motora od 2 HP po 1100 HP.

Na rozdiel od toho, čo si mnohí ľudia myslia, technológia použitá na pohon lode, je veľmi odlišná od technológie, ktorá poháňa auto. Lodné motory musia byť omnoho odolnejšie, aby dokázali čeliť drsnému morskému prostrediu. Musia byť výkonnejšie, aby sa dokázali vyrovnať s vodou a vlhkosťou. Musia byť spoľahlivejšie, pretože na rozdiel od prípadu, keď sa auto pokazí, z lode ktorá sa pokazí nemôžete jednoducho vystúpiť a povedať svoje žene: "ideme domov!"

More je na jednej strane nekonečne krásne miesto no na strane druhej drsné prostredie, ktoré spôsobuje vašej lodi rôzne druhy korózie a problémov a jedinou cestou je pravidelná, kvalitná údržba a presne to Vám ponúkame.